วิธีการสั่งซื้อ (How to Order)

ลูกค้าในกรุงเทพและปริมณฑล (Bangkok/Vicinity)

โทรสอบถาม และสั่งซื้อได้ที่ (Call to make enquiries and orders at)

โทร 02-2227624, 089-4496031, Fax: 02-2226848, Email : osk30987@yahoo.com

Tel : +66(0)2-2227624, +66(0)81-655-0604, Fax: +66(0)2-222-6848, Email : osk30987@yahoo.com

 

line

ลูกค้าต่างจังหวัด (Other Provinces)

โทรสั่งสินค้าที่ 02-2227624 หรือ 089-4496031 หรือ แฟกซ์รายการมาที่์ 02-2226848 Email : osk30987@yahoo.com

Tel : +66(0)2-2227624, +66(0)81-655-0604, Fax: +66(0)2-222-6848, Email : osk30987@yahoo.com


กรุณายืนยันการโอนชำระเงินค่าสินค้าทุกครั้ง ทางเราจะดำเนินการส่งสินค้าให้เร็วที่สุดทางบริษัทขนส่ง

Confirmation of your payment is required before the delivery (which will be done through transportation company).

 

line

For Customers abroad

Please kindly order via, fax/phone/email and transfer money to our account. We will ship out the goods to you and provide the shipment number for tracking.

line

หมายเหต

1.หากท่านอยู่ในเขต กทม และ ปริมณฑล เราจะจัดการส่งสินค้าให้ภายใน 1-2 วัน

(Please allow 1-2 days for delivery in BKK/Vicinity)

หากท่านอยู่จังหวัดอื่น จะส่งให้ทางบริษัทขนส่ง ภายใน 2-วันหลังจากที่ท่านโอนชำระเงิน (ไม่จำกัดวงเงินที่ซื้อครับ โดยลูกค้าต้องชำระค่าส่งสินค้าต้นทางมาด้วยตามตกลง)

(For other provinces, the products will normally reach you in 2-3 days after payment.)

2. หากท่านยังไม่มีชื่อร้าน (เปิดในนามบุคคล ในกรณีอยู่ต่างจังหวัด) ท่านจะต้องไปรับสินค้าที่บริษัทขนส่งเอง เนื่องจากบริษัทขนส่งไม่ทราบที่อยู่ของท่าน

(In case that you make an order in the name of person (not shop/store), you need to pick up the product at the transportation company which we wil inform you.)

homesp