พลาสติกใสหนาพิเศษ ม่านพลาสติก ม่านชีท ม่านพีวีซี ม่านพลาสติกใส ม่านกั้นห้อง ม่านริ้ว ผ้าใบใส  0816550604, 0894496031, 02-2227624


ใช้ สำหรับ ทำม่านพลาสติก ม่านชีท ม่านพีวีซี ม่านพลาสติกใส ม่านกั้นห้อง ม่านริ้ว ผ้าใบใส พลาสติกคลุมเครื่องจักร รองเครื่องจักรกันกระเทือน กั้นข้างเรือ รถ ทำผ้าใบใสในร้านอาหาร  โรงแรม รีสอร์ท หุ้มบอร์ด  

มีขนาดต่างๆดังนี้

พลาสติกใส 0.15 mm. x 1.8 M. x 36 M

 

พลาสติกใส 0.18 mm. x 1.8 M. x 36 M
พลาสติกใส 0.18 mm. x 2.2 M. x 27 M
พลาสติกใส 0.25 mm x 1.37 M x 36 M
พลาสติกใส 0.25 mm x 137 M. x  45 M.

 พลาสติกใส 0.30 mm. x 1.37 M. x 36 M

พลาสติกใส 0.30 mm x 137 M. x  45 M.

พลาสติกใส 0.40 mm. x 1.37 M. x 22.5 M.

พลาสติกใส 0.50 mm. x 1.37 M. x 22.5 M.

พลาสติกใส 0.8 mm. x 1.37 M. x 18.00 M.

พลาสติกใส 1.00 mm. x 1.37 M. x 18.00 M.

พลาสติกใส 1.5 mm. x 1.37 M. x 18.00 M.

พลาสติกใส 2.00 mm. x 1.37 M. x 18.00 M.

 พลาสติกใส 3.00 mm. x 1.37 M. x   9.00 M.

 

การใช้งาน พลาสติกใสหนาพิเศษ ม่านพลาสติกใส ม่านพีวีซี ม่านริ้วพลาสติก


ใช้สำหรับงานอุตสาหกรรม กันฝุ่น แมลง นก ควบคุมอุณหภูมิภายในอาคาร โรงงาน กันแอร์ไหลออก เก็บความเย็น ลดเสียงรบกวน แบ่ง section ในไลน์การผลิต ทำฝากล่องอะไหล่ งาน autopart อะไหล่รถยนต์ ใช้ในห้องปลอดเชื้อ ป้องกันแสงสีที่เป็นอันตราย กันน้ำกระเด็น อบพ่นสี อู่รถยนต์ พลาสติกกั้นห้องคาร์แคร์ ล้างรถยนต์ ล้างแอร