วิธีการสั่งซื้อ (How to Order)

ลูกค้าในกรุงเทพและปริมณฑล (Bangkok/Vicinity)

โทรสอบถาม และสั่งซื้อได้ที่ (Call to make enquiries and orders at)

โทร 02-2227624, 089-4496031, Fax: 02-2226848, Email : osk30987@yahoo.com

Tel : +66(0)2-2227624, +66(0)81-655-0604, Fax: +66(0)2-222-6848, Email : osk30987@yahoo.com


สำหรับยอดเงิน 5,000 บาท บริการจัดส่งถึงที่ฟรีใน กทม และเขตใกล้เคียง (กรณีสั่งซื้อปริมาณน้อย ทางเราขออนุญาตคิดค่าขนส่ง 300 บาทครับ)

For any order higher than 5,000 THB, we deliver the products to you free of charge. (For smaller order, the transportation charge of 300 THB will imposed.)

line

ลูกค้าต่างจังหวัด (Other Provinces)

โทรสั่งสินค้าที่ 02-2227624 หรือ 089-4496031 หรือ แฟกซ์รายการมาที่์ 02-2226848 Email : osk30987@yahoo.com

Tel : +66(0)2-2227624, +66(0)81-655-0604, Fax: +66(0)2-222-6848, Email : osk30987@yahoo.com


กรุณายืนยันการโอนชำระเงินค่าสินค้าทุกครั้ง ทางเราจะดำเนินการส่งสินค้าให้เร็วที่สุดทางบริษัทขนส่ง

Confirmation of your payment is required before the delivery (which will be done hrough transportation company).

 

line

For Customers abroad

Please kindly order via, fax/phone/email and transfer money to our account. We will ship out the goods to you and provide the shipment number for tracking.

line

หมายเหต

1.หากท่านอยู่ในเขต กทม และ ปริมณฑล เราจะจัดการส่งสินค้าให้ภายใน 1-2 วัน

(Please allow 1-2 days for delivery in BKK/Vicinity)

หากท่านอยู่จังหวัดอื่น จะส่งให้ทางบริษัทขนส่ง ภายใน 2-วันหลังจากที่ท่านโอนชำระเงิน (ไม่จำกัดวงเงินที่ซื้อครับ โดยลูกค้าต้องชำระค่าส่งสินค้าต้นทางมาด้วยตามตกลง)

(For other provinces, the products will normally reach you in 2-3 days after payment.)

2. หากท่านยังไม่มีชื่อร้าน (เปิดในนามบุคคล ในกรณีอยู่ต่างจังหวัด) ท่านจะต้องไปรับสินค้าที่บริษัทขนส่งเอง เนื่องจากบริษัทขนส่งไม่ทราบที่อยู่ของท่าน

(In case that you make an order in the name of person (not shop/store), you need to pick up the product at the transportation company which we wil inform you.)

homesp